Water Governance Centre brengt versnipperde kennis bij elkaar

Sinds twee jaar is hij de directeur van het Water Governance Centre: Corné Nijburg. Als bevlogen netwerker hoopt hij met dit kenniscentrum een steentje bij te dragen aan het waterbeheer in Nederland. ‘Water en Ruimte' is voor hem een belangrijk thema. "Dit samenspel is voor een groot deel een governance-vraagstuk."

seminar toekomst-026

Als voorbeeld daarvan noemt hij het ontstaan van het nieuwe waterschap Vallei en Veluwe. "Een belangrijk onderwerp is het aangaan van partnerschappen en om daarin meer eenheid te creëren. Het nieuwe waterschap beseft dat hun rol staat of valt bij partnerschappen. Als Water Governance Centre zetten wij een leertraject op met Waterschap Veluwe om hier invulling aan te geven."

Toevoegen van kennis

Een dergelijk traject doorloopt het Water Governance Centre nu ook met de gemeente Dordrecht en Waterschap Hollandse Delta om te kijken hoe deze partijen de kansen vanuit het deltaprogramma binnen kunnen halen. Het centrum wil daarbij niet op de stoel van een adviesbureau gaan zitten. Nijburg: "Wij verzorgen reflecties, proberen ‘rode lijnen' te benoemen en die kennis te verspreiden. Governance is het delicate samenspel tussen bestuurlijke, planmatige, financiële, technische en juridische aspecten. Het Water Governance Centre wil de versnipperde kennis over deze elementen bij elkaar brengen en wetenschap en praktijk met elkaar verbinden." Daarnaast haalt het Water Governance Centre brengt en haalt ook internationaal kennis. Nijburg: "Dat geeft ook weer nieuwe inspiratie voor de Nederlandse context."

Gewoonte

Als het gaat om ‘water en ruimte' dan wordt er al heel lang gesproken over betere samenwerking, maar de tijd is er volgens Nijburg nu rijp voor om er een gewoonte van te maken. "De economische situatie maakt het extra noodzakelijk om het niet bij goede voorbeelden te houden, maar er een ‘mainstream' van te maken. Dat de verschillende partijen vooraf al een basishouding aannemen om vanuit de volle breedte van het maatschappelijke vraagstuk te denken en niet zozeer vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en budgetten. Een dergelijke houding geeft meer creativiteit, meer nieuwe gezichtspunten."

Deltaprogramma

Het Water Governance Centre bestaat nog maar twee jaar en zal zich volgens Nijburg moeten bewijzen. Toch slaagt het centrum daar al aardig in. Zo deed Nijburg onlangs de oproep om binnen het Deltaprogramma meer aandacht te schenken aan de periode na 2014, als de ‘deltabeslissingen' genomen zijn. Nijburg: "Volgens mij is de grootste uitdaging om ook na 2014 de energie vast te houden die er nu in het proces zit. Dan moeten de opgetuigde structuren zich gaan bewijzen. Die boodschap is geland bij het deltaprogramma. Ik wil daarbij niet een belerende toon aanslaan. Onze insteek is om op een andere manier naar zaken te kijken en op die manier partijen in beweging te krijgen."

Meer op http://www.watergovernancecentre.nl/