Stel je bent ziekenhuisdirecteur en je wilt uitbreiden...

De dijkgraaf belt: jouw ziekenhuis staat op een plaats met een aanzienlijk overstromingsrisico. Wat doe je: een andere plaats zoeken of waterbestendig inrichten? Het Deltaspel laat je over dit soort vraagstukken nadenken en zwengelt de discussie aan.

Willem Messer van waterschap Aa en Maas speelde het spel tijdens de conferentie Klaar voor de Toekomst. 'Het Deltaspel is een soort ganzenbord. Je maakt een route door een typisch Nederlands landschap met steden, akkers, polders, dijken, rivieren en de zee. Bij iedere tussenstop legt de spelleider je een dilemma voor dat verband houdt met je locatie. Als je er niet uitkomt, mogen je medespelers een oplossing verzinnen. Het gaat uiteindelijk om de discussie, er is geen goed of fout.'

Noodaggregaten

DeltaspelHet vraagstuk over het ziekenhuis laat volgens Messer goed zien waar het om gaat. 'Waterschappen zijn snel geneigd negatief advies te geven over uitbreidingsplannen op zo'n risicovolle locatie. De discussie liet zien dat er meer kan: noodaggregaten boven het waterpeil zetten, de zelfredzaamheid van het ziekenhuis waarborgen, veilige evacuatieroutes aanleggen. Als je het goed doet, is waterbestendig inrichten misschien net zo veilig en aanzienlijk goedkoper.'

Koelwater

Een paar stappen verder belandde Messer in het kustgebied, vlakbij een kanaal. Hij zag zich plotseling in de rol van een private onderneming met plannen voor een elektriciteitscentrale. 'Ik had twee opties: koelwater uit de zee halen of uit het kanaal. Zeewater is duurder, omdat zout water meer slijtage aan materialen geeft. Het zoete kanaalwater heeft dat probleem niet, maar is in droge perioden niet altijd in voldoende mate voorhanden.'

Geld

Ook geld speelt een rol in het Deltaspel. Onderweg moet je problemen oplossen. En ook dat stelt je voor een dilemma: kies je voor een goedkope maatregel dan houd je meer geld over, maar als je inzet op een duurzame maatregel maak je kans op een bonus.

Messer vindt de dilemma's die het Deltaspel voorlegt herkenbaar. 'De vraagstukken zijn niet nieuw, in ons waterschap speelt dit soort dilemma's dagelijks. De waarde van het spel is, dat je je moet verplaatsen in andere partijen. Zo word je gedwongen te denken vanuit andere belangen en ontdek je dat er meer oplossingen mogelijk zijn.'

Spelleider

Het spel is heel geschikt om binnen je organisatie tot een gezamenlijke koers te komen, suggereert Messer. 'Door het spel te spelen kun je waardevrij over oplossingen denken. De rol van de spelleider is daarbij cruciaal: hij of zij kan de discussie aanjagen en ervoor zorgen dat alle invalshoeken op tafel komen.'

Het Deltaspel is ontwikkeld door de Deltaprogramma ‘s Nieuwbouw en Herstructurering, Veiligheid en Zoetwater (ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Kijk voor meer informatie op http://www.deltacommissaris.nl/.