"Laat de bandbreedte maar zien en ga alvast de discussie aan."

Wat betekent klimaatverandering voor de dingen die we nu doen? Structuurvisies moeten daar een antwoord op geven. Hasse Goosen en Vincent Grond laten zien hoe je wetenschappelijke scenario's voor de verre toekomst verbindt met het hier en nu van burgers en politiek.

Uitnodigingsplanologie

Structuurvisies komen niet meer tot stand in ambtelijke achterkamertjes. Uitnodigingsplanologie is in opmars: wie mee wil doen is van harte welkom. Dat vraagt nieuwe werkmethoden, die aansluiten bij de belevingswereld van burgers en politici. Tijdens het symposium 'Klaar voor de Toekomst, samen inrichten met rood, groen en blauw' konden de deelnemers hier zelf mee aan de slag.Hasse Goosen (WUR/Alterra) en Vincent Grond (GrondRR) begeleidden de workshop.

Klimaateffectatlas

Wat houdt klimaatverandering eigenlijk in? Hasse Goosen heeft dat met collega's van verschillende kennisinstellingen heel concreet gemaakt in de klimaateffectatlas. De atlas laat de effecten van klimaatverandering op kaarten zien: het aantal snikhete dagen en zwoele nachten, de kwaliteit van het zwemwater en de herhaling van wateroverlast en extreme droogte. Hij drukt wetenschappers op het hart dit soort informatie zo snel mogelijk inzichtelijk te maken, ook al is die nog niet voor 100% nauwkeurig. 'Laat de bandbreedte maar zien en ga alvast de discussie aan.' Meer informatie over de atlas vind je op http://klimaateffectatlas.wur.nl/.

Regio in drie lagen

IMG_1146De kansen en knelpunten van klimaatverandering verken je het beste op het niveau van de regio, stelt Vincent Grond. Samen met Hasse Goosen en anderen ontwikkelde hij een manier om met de samenleving over deze onderwerpen in gesprek te gaan, voortbordurend op de klimaateffectatlas en de lagenbenadering. Relevante informatie krijgt een plaats in drie kaartlagen. De natuurlijke alliantie van water, bodem en klimaat vormt de eerste laag. De tweede laag biedt gegevens over mens en maatschappij, terwijl de derde laag ontwikkelingen in de bebouwing en de infrastructuur weergeeft.

Gidsmodellen

Met al dit kaartmateriaal worden vraagstukken over klimaatverandering hanteerbaar. Bewoners en politici kunnen samen op zoek naar oplossingen, bijvoorbeeld om de veerkracht te vergroten of de regionale economie te verduurzamen. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van nog een handig hulpmiddel: gidsmodellen. Dit zijn voorbeelden voor het omgaan met de klimaatopgaven, variërend van energiewinning uit rioolwater tot het creëren van schaduwplekken in steden. Grond en Goosen hebben gidsmodellen ontwikkeld voor verschillende gebieden in Nederland, zoals het kustgebied, beekdalen en droogmakerijen. Kijk ook eens op http://www.gidsmodellen.nl/.

Schatten en gevaren

Tijdens de conferentie kregen deelnemers opdracht het gebied tussen Nijkerk en Ede veerkrachtiger en duurzamer te maken, met de set kaarten als basis. Al gauw tekenen zich de meest uiteenlopende oplossingen af. 'Je ziet snel mogelijkheden op deze manier', concludeert een deelnemer, 'je gebruikt vanzelf de schatten van een gebied om de gevaren aan te pakken.' Zo ontstaat op de ene kaart een energielandschap, waarin boeren biomassa gaan telen, en vat een andere groep het toekomstbeeld samen met de leuze ‘van kippen naar waterhoenen'.