Lagerhuisdebat te water

Dit jaar stond de Dag van de Ruimte op 10 november, in het teken van Doe-het-zelf: dichter bij de burger en meer ruimte voor initiatief van onderop, niet meer afwachten, meer doen met minder geld. De landelijke Werkgroep Watertoets was partner van de 'Dag van de Ruimte' en mede daarom was water éen van de thema's. Dit werd ingevuld met behulp van een Lagerhuisdebat.

Tijdens de Lagerhuisdiscussie te water gingen waterschappen, ontwikkelaars, politici, woningcorporaties, ministerie en kennisinstellingen met elkaar in discussie.

De eerste stelling "Watertoets is het perfecte doe-het-zelf gereedschap" bracht al veel rumoer te weeg. Het ligt er namelijk aan hoe je deze stelling opvat. Indien je de watertoets puur als procedure opvat, is het niet het perfecte middel om water- en ruimte opgaven slim te combineren. Echter, wanneer je de watertoets opvat als een proces waarin waterbeheerders en planologen met elkaar een optimale inrichting voor een gebied onderzoeken, dan ziet de wereld er anders uit. Als je er zelf wat van maakt, dan kan de watertoets een perfect gereedschap zijn. Marian Booltink (Grontmij) maakte er als debatleider een interessante en vermakelijke discussie van, met aandacht voor instituten en de persoonlijke rol van mensen in planprocessen.

Meer informatie
Lees meer over de Dag van de Ruimte 2011