Kom naar de leergemeenschappen ‘Water in ruimtelijke planprocessen’

In september en oktober 2011 organiseerde de Landelijke Werkgroep Watertoets vier regionale debatten 'Water in ruimtelijke planprocessen'. Tijdens deze bijeenkomsten werden de eerste resultaten van de landelijke evaluatie Watertoets gepresenteerd en besproken en gestart met een viertal leergemeenschappen. In februari 2012 vinden de vervolgbijeenkomsten plaats.

De evaluatie van de Watertoets heeft als centrale vraag:
Op welke wijze wordt met water omgegaan in strategische ruimtelijke planprocessen, met welk resultaat en hoe kan dat worden verklaard?

De evaluatie bestaat niet alleen uit een gedegen analyse van 13 projecten en plannen waarin is gereconstrueerd hoe water in locatiekeuze en planvorming is meegenomen. Tijdens vier regionale bijeenkomsten in september/oktober 2011 zijn betrokkenen aan het woord geweest over hun ervaringen en leerpunten ten aanzien van het procesinstrument Watertoets.

Start leergemeenschappen

Tijdens de regionale bijeenkomsten in het najaar bleek er veel interesse te zijn om van elkaars praktijk te leren, zowel op regionaal als op landelijk niveau. Op grond hiervan zijn enkele thema's geformuleerd die geschikt zijn om in een regionale leergemeenschap te behandelen. De eerste bijeenkomsten gaan over:

  • West-Nederland: 'Organisatie van intern netwerk en extern netwerk in de regio'.
  • Zuid-Nederland: ‘Visievorming en het belang van een visie voor beter verbinden van waterbeheer en ruimtelijke opgaven'.
  • Noord-Nederland: 'De waterbank en andere bovenplanse oplossingen voor waterberging'
  • Oost-Nederland: 'Borgen zonder toetsen. Welke methodieken kunnen helpen?'

Volgende bijeenkomsten, die later in 2012 zullen plaatsvinden, kunnen op deze thema's verder gaan of andere onderwerpen aansnijden. De bedoeling is namelijk dat de deelnemers van de regionale leergemeenschap in onderling overleg de agenda gaan bepalen.
Het is mogelijk om aan te sluiten bij een bijeenkomst in een andere regio. Voorbeeld: werkt u in regio Oost en bent u geïnteresseerd in bovenplanse oplossingen voor waterberging, dan bent u welkom om aan te sluiten bij de bijeenkomst van regio Noord.

Bent u geïnteresseerd in grondwater en ruimtelijke inrichting, dan attenderen we u graag op de CoP (lees leergemeenschap) Gebiedsgericht Grondwater Beheer van het Grondwater Collectief. Het Grondwater Collectief nodigt u graag uit om samen te leren. Kijk voor meer informatie op http://www.grondwatercollectief.nl/

Voor wie?

De leergemeenschappen ‘Water in ruimtelijke planprocessen' zijn toegankelijk voor iedereen in de werkvelden ruimte en water die betrokken is bij strategische ruimtelijke planprocessen en gebiedsontwikkeling: waterschappen, gemeenten, provincies, rijk, natuur- en milieuorganisaties, landbouworganisaties en hun adviseurs.

Organisatie leergemeenschappen

Nirov en Grontmij organiseren de leergemeenschappen namens de Landelijke Werkgroep Watertoets. De voorbereiding van de eerstvolgende bijeenkomsten is momenteel in volle gang met degenen die zich daarvoor hebben aangemeld. Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij Fleur Schilt (Nirov), schilt@nirov.nl of 070-3028489

Wanneer?

Reserveert u de volgende data alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt.

  • NOORD: donderdag 9 februari (reservedatum: donderdag 16 februari)
  • OOST: dinsdag 14 februari (reservedatum:dinsdag 7 februari)
  • ZUID: dinsdag 28 februari (reservedatum:donderdag 8 maart)
  • WEST: donderdag 2 februari (reservedatum:donderdag 26 januari)

Er zijn geen kosten aan de bijeenkomsten verbonden