Vooraankondiging: regionale workshops Water en Ruimte

In september en oktober 2011 worden vier regionale workshops Water en Ruimte georganiseerd voor alle overheidsmedewerkers en medewerkers van non-profitorganisaties in de werkvelden ruimte en water. In het ochtendprogramma worden de resultaten van de case studies uit de landelijke evaluatie watertoets gepresenteerd. Het middagprogramma is gericht op de uitwisseling van kennis en ervaringen en het bespreken van mogelijkheden om tot praktijkverbeteringen te komen.
De evaluatie van de watertoets, die op dit moment in opdracht van de landelijke Werkgroep Watertoets wordt uitgevoerd, heeft als centrale vraag: Op welke wijze wordt met water omgegaan in strategische ruimtelijke planprocessen, met welk resultaat en hoe kan dat worden verklaard? Dertien case studies leiden tot een rijkdom aan inzichten, die wij met u willen delen en willen benutten om gezamenlijk met het werkveld verbeteringen te ontwikkelen en door te voeren.

Regionale workshops

In september en oktober organiseert de Werkgroep Watertoets daarom vier regionale workshops Ruimte en Water voor alle overheidsmedewerkers en medewerkers van non-profitorganisaties in de werkvelden ruimte en water. De bevindingen uit de case studies en het uitwisselen van inzichten en ervaringen met u staan centraal. Wij zoeken daarbij naar best practices, bouwstenen voor nieuwe werkwijzen en strategieën, en leervragen. Dit alles gericht op het nog beter met water omgaan in strategische ruimtelijke planprocessen.

Programma

In het ochtendprogramma worden de resultaten van de case studies van de evaluatie van de watertoets gepresenteerd. Het middagprogramma richt zich op de toekomst. Op welke manier kan de praktijk de komende jaren verbeterd worden? Welke acties zijn daarvoor nodig? Wat is uw eigen inzet en wat verwacht u van anderen? In samenspraak met u kan dat leiden tot de start van een community of practice rond het thema water en ruimte.

Data
De regionale workshops zijn:

  • Donderdag 15 september voor noordelijk Nederland in Leeuwarden
  • Donderdag 22 september voor oostelijk Nederland in Arnhem
  • Donderdag 29 september in voor zuidelijk Nederland in Eindhoven
  • Donderdag 6 oktober voor westelijk Nederland in Rotterdam

Meer informatie

Noteert u de datum alvast in uw agenda. In augustus volgt een aankondiging met meer informatie.

Contact: Martijn Steenstra van het projectteam Evaluatie watertoets (martijn.steenstra@grontmij.nl)

De regionale workshops Water en Ruimte worden georganiseerd in samenwerking met het Actieprogramma Water en Ruimte van de Unie van Waterschappen en het Interreg IVb-project Skills Integration and New Technologies (SKINT).

De evaluatie van de watertoets wordt uitgevoerd door Grontmij in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam en Nirov.