De watertoets afschaffen? Discussieer mee!

De Landelijke Werkgroep Watertoets wil graag weten wat u vindt van de Watertoets. Daarom is er nu een LinkedIn-discussiegroep geopend om van gedachten te kunnen wisselen over de zin en onzin van de Watertoets. Op 15 April is de discussie van start gegaan met de stelling: ‘Het gedachtegoed van de watertoets is zo goed geland, dat het instrument nu wel afgeschaft kan worden'.
In eerste instantie is de discussiegroep een experiment om te kijken of deze manier van communiceren met de doelgroep nuttig is. Daarnaast is het goed denkbaar dat de input van de discussie meegenomen wordt in de evaluatie van de Watertoets, die nu gaande is.

Social media
LinkedIn valt onder de zogenaamde ‘social media'. Hier worden alle internettoepassingen verstaan, waarmee het mogelijk is om informatie op een gebruiksvriendelijke manier met elkaar te delen. Op deze online platformen verzorgen de gebruikers de inhoud, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie. Bovendien is er sprake van interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. Ook professionals die werkzaam zijn op het vlak van water en ruimte, weten steeds meer en vaker de weg naar de ‘social media' te vinden. Bekende LinkedIn-discussiegroepen op het gebied van waterbeheer zijn ‘Dutch Delta Design 2012', ‘Human Capital Water & Delta', ‘Freelancers in water' en ‘Water Technologies'.

Ga naar...
De discussiegroep is te vinden via: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3847272. Ook kan de groep gevonden worden door via Google of de zoekfunctie binnen LinkedIn te zoeken naar ‘water en ruimte/ watertoets'

Om aan de discussie te kunnen meedoen is het nodig een LinkedIn-account aan te maken.