Landelijke ‘Leergemeenschap Watertoets’ van start

De evaluatie van de watertoets, die onlangs gestart is, wordt mede een 'lerende evaluatie'. In een lerende evaluatie neemt vrije uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen een belangrijke plaats in. Al doende worden nieuwe manieren ontwikkeld om met problemen en uitdagingen om te gaan. Een leergemeenschap of community of practice (CoP) biedt daarvoor het platform. In maart is de eerste - landelijke - leergemeenschap van start gegaan onder begeleiding van het Nirov.

In de voorbereidingen voor de evaluatie van de watertoets heeft de Werkgroep Watertoets aangegeven graag een landelijke leergemeenschap te willen vormen.

Op 23 maart vond de startbijeenkomst van de landelijke CoP watertoets plaats in Utrecht. In deze eerste bijeenkomst zijn de deelnemers actief aan de slag gegaan met hun leervragen. De middag werd geleid door Marjolein Stamsnijder van het NIROV. Bijna geen enkele deelnemer blijkt direct betrokken te zijn bij het watertoetsoverleg. De rol van de landelijke leergemeenschap wordt dan ook mede gezocht in het "meedenken aan wat te doen met de resultaten van de evaluatie". Ook de eigen rol, taak en positie van de Werkgroep Watertoets zal onderwerp zijn van discussie.

Het is de bedoeling om ook ‘in de regio' van start te gaan met leergemeenschappen. Juist daar kun je deskundigen bij elkaar brengen, die regelmatig met elkaar in overleg zijn over water in ruimtelijke plannen. De kern van de lerende evaluatie ligt feitelijk in de regio. De organisatie van deze regionale leergemeenschappen wordt afgestemd met het Actieprogramma Water en Ruimte van de Unie van Waterschappen.

Wat is een Community of Practice?
Het doel van een Community of Practice (CoP) is dat een groep mensen door vrij uitwisselen van kennis, inzichten en ervaringen samen leert en al doende samen nieuwe manieren ontwikkelt om met problemen en uitdagingen om te gaan. Deze werkvorm wordt regelmatig toegepast bij complexe vraagstukken waarbij meerdere partijen en domeinen zijn betrokken. Binnen een open en experimentele omgeving worden de deelnemers gestimuleerd en gefaciliteerd om kennis met elkaar te delen. Door deze aanpak leveren de communities vaak innovatieve oplossingen voor bestaande praktijkproblemen.

Doe mee in een regionale CoP!
Mocht je belangstelling hebben voor deelname in een regionale leergemeenschap, en op die manier een bijdrage willen leveren aan de evaluatie van de watertoets, dan kun je je aanmelden bij Martijn.Steenstra@Grontmij.nl.