Andersom beginnen

Bij Nijmegen moet de Waal meer ruimte krijgen. Hoe kom je binnen twee jaar tot een plan waar de waterprofessionals van alle betrokken overheden mee hebben ingestemd? Andersom beginnen, is de boodschap van Luciën Koridon van de gemeente Nijmegen.
Koridon, projectmanager van Ruimte voor de Waal Nijmegen, heeft een innovatieve werkwijze toegepast om snel tot resultaat te komen. "We hebben vooraf een deal gesloten met alle overheden: we maken aan de voorkant afspraken over de inhoud en kwaliteit van producten; het projectbureau levert alle gevraagde informatie stipt op tijd en de partijen reageren razendsnel met ‘ja' of ‘nee' op voorstellen." Het resultaat: alle partijen hebben binnen twee jaar ingestemd met het plan voor het grootste rivierverruimingsproject van Nederland.

Niet gemakkelijk
"De bestuurders vonden de afspraak fair enough", ontdekte Koridon. Het projectbureau is begonnen met een ronde langs alle partijen: welk resultaat wil je hebben, waar ga je aan toetsen, wanneer heb je informatie nodig? Dat was niet voor iedereen gemakkelijk. Vooral technici waren gewend aan het einde plannen te beoordelen. Beheerders waren juist blij dat zij hun belang al bij de planvorming konden inbrengen."

Spannend
De werkwijze was ook spannend voor het projectbureau. Koridon: "Wij werden gedwongen alle stappen vooraf goed te doordenken. We hebben het traject met alle partijen op alle niveaus besproken. En we moesten snel kunnen reageren op inhoudelijke vragen. Op deze kwaliteiten hebben we de mensen in het projectbureau geselecteerd, ook medewerkers van ondersteunende adviesbureaus."

Door vooraf afspraken te maken en ook reactie te vragen op tussenproducten, voorkom je tijdrovend herstelwerk tijdens de rit. "Meestal maakt een projectbureau eerst een bijna volledig plan en kunnen partijen daarop reageren", licht Koridon toe. "Vaak is het dan nodig de plannen bij te sturen. Dat vraagt veel tijd en energie."

Eiland
Het project Ruimte voor de Waal (dijkteruglegging Lent) bestaat uit de aanleg van een nieuwe waterkering (nieuwe dijk en kade) en een forse nevengeul. Daardoor krijgt de rivier aanzienlijk meer ruimte. Tussen de nevengeul en de hoofdgeul ontstaat een eiland, met ruimte voor stedelijke functies, natuur en recreatie. Het eiland krijgt via bruggen een vaste verbinding met de wal.

Meer informatie
Project Ruimte voor de Waal Nijmegen

Auteur: Renske Postma