Regelmatig overleg verdient zich terug

Het is de essentie van de watertoets: in een vroeg stadium meedenken over ruimtelijke plannen. Maar hoe weet je als waterschap dat ergens een nieuw plan gaat spelen? Ellie Verheijen van Waterschap Roer en Overmaas investeert in structureel overleg met gemeenten.
Zuid-Limburg is een krimpregio. Hier verrijzen geen grote nieuwe woonwijken meer, zoals in de Randstad. Toch heeft de afdeling Vergunningverlening en Plantoetsing veel werk aan de watertoets. "In deze regio vindt steeds vaker herstructurering plaats: oude woonwijken worden afgebroken en opnieuw ingericht", licht Verheijen toe. "In de nieuwe plannen moet natuurlijk voldoende ruimte voor water zijn."

Pril stadium
Verheijen weet uit de praktijk hoe belangrijk het is om al in een pril stadium bij plannen betrokken te zijn. "Door vanaf het eerste ontwerpstadium mee te denken, kan de architect de watervragen op een heel natuurlijke manier in het plan verwerken. Dan ontstaan er bijvoorbeeld mooie wadi's in een groene omgeving of juist een strak ontworpen vijver in een moderne wijk. Als je later in het proces instapt, is de inpassing vaak geforceerd. Of het water wordt weggestopt onder de grond."

Regulier overleg
De afdeling van Verheijen heeft daarom met alle gemeenten regulier overleg ingevoerd. "We spreken elkaar regelmatig, ook als er geen directe aanleiding is. In zo'n gesprek komen vanzelf de nieuwe plannen naar voren. Dan bieden we aan vanaf het begin mee te denken. De meeste gemeenten maken daar graag gebruik van." Door deze gesprekken hebben de gemeenten een duidelijke contactpersoon bij het waterschap. "Ook dat verstevigt het contact: gemeenten bellen gemakkelijker naar een bekende dan naar de receptie."

Goed bekend
Op de website van Roer en Overmaas staat praktische informatie over de watertoets, zoals een lijstje met vuistregels. "Hier staan onze uitgangspunten zoals vasthouden-bergen-afvoeren in, maar ook richtlijnen voor het dimensioneren van regenwaterbuffers. Het lijstje is inmiddels goed bekend bij de gemeenten. Zij geven het vaak al met hun eigen randvoorwaarden mee aan de projectontwikkelaar."

In het beheergebied van Roer en Overmaas liggen maar liefst 23 gemeenten. Het reguliere overleg kost dan ook veel tijd. "In een periode met veel adviesaanvragen, laat ik wel eens een overleg lopen. Achteraf is dat altijd jammer. Die twee uur overleg verdien je uiteindelijk dubbel en dwars terug."

Meer informatie
http://www.overmaas.nl/e-loket/watertoetsloket_0