Links Water en Ruimte

Op deze pagina verzamelen we links naar websites van gemeenten, waterschappen en andere organisaties die ook over het watertoetsproces gaan.

Divers

 • De Watertoets.nl
  Wilt u weten of u voor uw plan overleg moet voeren met uw waterschap? Ga dan naar deze website.
 • SKINT - Skills Integration and New Technologies
  SKINT gaat over het spreken van een mulitidisciplinaire taal om de werelden van ruimte en water met elkaar te verbinden. En over het promoten van innovatieve duurzame technieken in het stedelijke waterbeheer die zich al hebben bewezen.
 • www.gemeentewestland.nl/waterproof
  Programma 'waterproof' van de gemeente Westland (inclusief video):

Ruimtegerelateerde websites

 • http://www.handreikingdro.nl/:
  De handreiking Duurzame ruimtelijke ontwikkeling kan zowel inspiratiebron als naslagwerk zijn, voor iedereen die betrokken is bij ruimtelijke ontwikkelingen of ruimtelijk beleid.
 • http://www.gidsmodellen.nl/:
  Gidsmodellen zijn een hulpmiddel om water, groen, bodem en klimaat te integreren in één ruimtelijke structuur.
 • http://www.tijdelijkandersbestemmen.nl/:
  Tijdelijk Anders Bestemmen is een nieuw ruimtelijk concept. Centraal staat het flexibel omgaan met tijd en ruimte.
 • http://www.iiinstitute.nl/:
  The International Intervision Institute (III) provides expertise and consultancy on behalf of urban governments worldwide.
 • http://www.platformdgo.nl/:
  De missie van het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling is versnelling en versterking van duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland.

Watergerelateerde websites

 • http://www.innoverenmetwater.nl/:
  website die de resultaten van het waterinnovatieprogramma WINN van Rijkswaterstaat breed beschikbaar maakt
 • http://www.3di.nu/:
  3Di-Waterbeheer heeft als doel het verbeteren van de informatievoorziening
 • http://www.samenwerkenaanwater.nl/:
  De zorg voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering is in Nederland neergelegd bij respectievelijk drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen. Deze website geeft een overzicht van de huidige samenwerkingsinitiatieven.