Leergemeenschap Noord

Special: bijeenkomst van Leergemeenschap Noord-Nederland

8 december 2015 - Leergemeenschap Noord
Thema: Wateroverlast, hittestress en waterbergingsbanken

Stukken van deze bijeenkomst:

23 april 2015 - Leergemeenschap Noord: Thema: Klimaatadaptatie & Burgerparticipatie

Stukken bij deze bijeenkomst:

11 november 2014 - Leergemeenschap Noord

Stukken bij deze bijeenkomst:

10 april 2014 - Leergemeenschap Noord

Stukken bij deze bijeenkomst:

28 november 2013 - Leergemeenschap Noord

Stukken bij deze bijeenkomst:

20 juni 2013 - Leergemeenschap Noord

Stukken bij deze bijeenkomst:

14 maart 2013 - Leergemeenschap Noord

Stukken bij deze bijeenkomst:

16 oktober 2012 - Leergemeenschap Noord

Stukken bij deze bijeenkomst:

 • Programma
 • Verslag
 • Presentatie Lokaal bestuursakkoord Waterbeheer (Dijkstra)
 • Presentatie Bestuursakkoord Waterbeheer (Braam)
 • Scenario's Economie van Water en Landschap
 • Reader NoorderLAB

28 juni 2012 - Leergemeenschap Noord Thema: 'Visievorming'

Stukken bij deze bijeenkomst:

 • Programma
 • Verslag
 • Werkplan
 • Presentatie Naar een deltavisie voor Hollands Noorderkwartier
 • Samenvatting Deltavisie (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

9 februari 2012 - Leergemeenschap Noord

Stukken bij deze bijeenkomst: