Leergemeenschappen

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op http://www.platform31.nl/agenda/.

Met vragen en suggesties voor te behandelen onderwerpen kunt u stellen via het mailformulier.

P1030630 P1030629

Nut en doel van de regionale Leergemeenschappen Water en Ruimte

De huidige context van decentralisatie vraagt om efficiëntere en effectievere samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en andere belanghebbende partijen in ruimtelijke planprocessen. En juist in tijden van bezuinigingen kan geen organisatie het zich permitteren om het wiel opnieuw uit te vinden. Leergemeenschappen zijn een effectieve werkvorm om kennis te delen en tegelijkertijd netwerken te versterken. Daarbij komt dat het integraal benaderen van watervraagstukken en andere ruimtelijke opgaven steeds belangrijker wordt. Door klimaatverandering komen er immers grotere opgaven op ons af en tegelijkertijd zoekt de gebiedsontwikkeling naar nieuwe drijvende krachten sinds de vastgoedmarkt is ingestort.

Video Leergemeenschappen Water en Ruimte

Leergemeenschappen Water en Ruimte 2015

Leergemeenschappen Water en Ruimte 2014

door LaVerbe.

Hoe werkt een Leergemeenschap?

In een Leergemeenschap leren deelnemers van elkaar. Het gaat om halen en brengen van kennis en ervaring. Doordat er een hechte groep ontstaat wordt het leereffect groter. De groep biedt immers een bekende, veilige omgeving en gaat steeds een stap verder in het leerproces. Doordat de leergemeenschappen regionaal zijn georganiseerd, versterken de deelnemers tegelijkertijd hun netwerk in de regio.

220P1030631 P1030640