Infographics verzilting IJsselmeer en Markermeer

De infographic verzilting IJsselmeer en Markermeer laat zien waar verzilting optreedt en welke maatregelen er zijn genomen om de verzilting tegen te gaan.