Tussenrapportage kwantitatief onderzoek

Het doel van de evaluatie is het kunnen afleggen van verantwoording over de effectiviteit van de watertoets. Het (kwantitatieve) onderzoek moet daartoe inzicht bieden in:

  • De mate waarin de doelstelling van de watertoets is bereikt
  • De mate waarin de watertoets (als instrument) zelf bijdraagt aan het realiseren van deze

De centrale onderzoeksvraag luidt derhalve: In hoeverre is de watertoets in de praktijk een effectief instrument voor het bereiken van de doelstelling van de watertoets?