Notitie Maatstaf Effectiviteit Watertoets

Om te evalueren in hoeverre de doelstelling van de watertoets bereikt is, is een heldere doelstelling als ‘maatstaf’ een vereiste. De doelstelling, zoals die in 2001 bij de introductie van de watertoets is vastgelegd, moet in de evaluatie geïnterpreteerd worden zoals hij oorspronkelijk is bedoeld. Het gaat dus nadrukkelijk níet om een aanpassing van de doelstelling, want dat zou niet correct zijn. Voor een goede evaluatie moet de interpretatie van de doelstelling SMART zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. De Werkgroep Evaluatie Watertoets heeft daarom aan de Werkgroep Watertoets als ontwikkelaars van de watertoets gevraagd om de correcte interpretatie van de doelstelling van de watertoets duidelijk te maken en daarbij te voldoen aan de ‘SMART’ voorwaarde.