Brochure 'Watertoets voor milieu'

In juli 2004 hebben de gezamenlijke provinciale milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu de brochure "Watertoets voor natuur" gepubliceerd. Deze brochure geeft een handreiking voor mensen die de kansen voor water en natuur in ruimtelijke plannen in onderling verband willen benutten. Met aandachtspunten lijsten voor de thema's waterkwaliteit, water en natuurgebieden, ruimte voor water, functiegeschiktheid en tenslotte procedure en uitvoeringsgarantie. De thema's worden voorzien van toelichting en voorbeelden uit de praktijk.