Brochure 'De Wro en het watertoetsproces'

2008

Een handreiking om in het Watertoetsproces op een goede manier om te gaan met de Wro

In deze brochure vindt u een beknopte beschrijving van de Wet ruimtelijke ordening en een aantal handreikingen -voor zowel initiatiefnemers als waterbeheerders - hoe in het watertoetsproces om te gaan met de Wro.