Brochure 'De financiering van watermaatregelen'

2008

Wie betaalt de watermaatregelen?

Er zijn drie kaders waarbinnen de financiering van watermaatregelen geregeld is: het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), de Grondexploitatiewet en individuele instrumenten die de partijen tot hun beschikking hebben.
Deze brochure gaat in op de vraag wie er nu precies moet betalen om het watersysteem op orde te krijgen en te houden.