Opzet ringonderzoeken

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

De werkwijze en uitvoering van de Rijkswaterstaat ringonderzoeken vindt plaats conform NEN-EN-ISO/IEC 17043 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing. De werkwijze en uitvoering van de Rijkswaterstaat ringonderzoeken is sinds mei 2002 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) (http://www.rva.nl/) onder nummer R004. Onder de accreditatie vallen de verrichtingen die in de scope zijn weergegeven.

Voor de uitvoering van een ringonderzoek worden per project één of meer monstersets aan een deelnemer verstuurd. Een monsterset bestaat uit twee monsters die bereid zijn uit praktijkmateriaal. Het praktijkmateriaal is oppervlaktewater, afvalwater, waterbodem of zuiveringsslib. Om meetbare concentraties van de gevraagde parameters te krijgen en voor het juistheidsonderzoek worden er addities aan het praktijkmateriaal gedaan.

De verwerking van de resultaten van de Rijkswaterstaat ringonderzoeken wordt uitgevoerd volgens de internationale norm ISO 13528:2015; Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison.