Ringonderzoeken laboratoria

logorva

Rijkswaterstaat, als onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, organiseert jaarlijks een programma ringonderzoeken.
Een ringonderzoek is een interlaboratoriumstudie waarbij alle deelnemers een zelfde monster ontvangen, aan de hand van de resultaten worden de deelnemers getest op vergelijkbaarheid en juistheid.
De deelnemende laboratoria krijgen daarmee een instrument in handen om de kwaliteit van hun analyses te borgen. Rijkswaterstaat hoopt hiermee inzicht te krijgen in de kwaliteit van milieumetingen.

De organisatie van de ringonderzoeken vindt plaats in de voor het waterbeheer relevante milieu-compartimenten: oppervlaktewater, afvalwater en waterbodem (sediment). Binnen deze milieucompartimenten komen de meest relevante organische, anorganische en hydrobiologische analysemethoden aan bod.