Meetsysteem voor matig tot goed oplosbare organische stoffen

Moderne gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen vallen veelal in de categorie 'matig tot goed oplosbare organische stoffen'.

Voor deze stoffen is het systeem SAMOS in gebruik. In dit systeem zijn monstername en voorbewerking, analyse en gegevensverwerking volledig gekoppeld.

Scheidingsproces

Gedurende 11 uren wordt gefiltreerd rivierwater over een SPE-kolom geleid.De te onderzoeken stoffen hechten zich aan het SPE materiaal. Vervolgens worden de stoffen losgeweekt van de SPE-kolom en met een gaschromatograaf over een capillaire kolom gescheiden. Een gekoppelde massaspectrometer bepaald vervolgens de identiteit en de concentratie van de stoffen.

Alarmmelding

Het systeem bepaalt dus de identiteit en de concentratie van de stof en vergelijkt de gevonden concentratie met de ingestelde grenswaarden. Bij overschrijding van deze grenswaarden wordt via Aqualarm een alarmmelding uitgegeven. Daarnaast wordt een monster naar het centrale laboratorium in Lelystad gestuurd voor verificatie.