Meetsysteem voor organische, niet tot matig oplosbare stoffen

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

Meetsysteem (SPE-GC-MS)

Organische stoffen, zoals naftaleen en cafeïne die niet tot matig oplosbaar zijn, worden dagelijks gemeten in 12 h verzamelmonsters.

Na bemonstering wordt het rivierwater over een SPE-harskolommetje geleid waar de organische stoffen zich aan hechten. Vervolgens worden de organische stoffen van de hars losgeweekt en met behulp van een gaschromatografische kolom gescheiden. Hierna wordt de concentratie vastgesteld en wordt de stof geïdentificeerd met behulp van een massaspectrometer (GC-MS).

Alarmmelding

In overleg met drinkwaterproducenten en waterbeheerders heeft Rijkswaterstaat voor alle gemeten verontreinigende stoffen signalerings- en alarmeringswaarden vastgesteld. Als er sprake is van overschrijding van deze waarden, meldt Aqualarm dit aan de betrokken instanties.

Onderzoek

Als er sprake is van verontreinigingen kan een duplo-monster naar het centrale laboratorium in Lelystad worden gebracht. Daar kan worden bekeken om welke stof het precies gaat en wat de concentratie is. Zo wordt vastgesteld hoe ernstig de verontreiniging is en welke maatregelen nodig zijn.