Organisch

Organische stoffen hebben niet altijd een natuurlijke oorsprong. De stoffen worden aangemaakt door de chemische industrie en komen in het rivierwater door waterlozingen of ongevallen.

Aqualarm is een alarmeringssysteem van Rijkswaterstaat waarmee op basis van ingewonnen meetwaarden de waterkwaliteit van de rivier wordt bewaakt. Aqualarm bevat inwinninggegevens, meetgegevens en alarmmeldingen.

De organische stoffen worden opgedeeld in drie groepen: twee groepen op grond van hun polariteit en een in de mate waarin het in een dampvorm (vluchtigheid) kan voorkomen. De verdeling leidt dan tot het toepassen van drie meetsystemen: