Organisch

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

Organische stoffen hebben niet altijd een natuurlijke oorsprong. De stoffen worden aangemaakt door de chemische industrie en komen in het rivierwater door waterlozingen of ongevallen.

Aqualarm is een alarmeringssysteem van Rijkswaterstaat waarmee op basis van ingewonnen meetwaarden de waterkwaliteit van de rivier wordt bewaakt. Aqualarm bevat inwinninggegevens, meetgegevens en alarmmeldingen.

De organische stoffen worden opgedeeld in drie groepen: twee groepen op grond van hun polariteit en een in de mate waarin het in een dampvorm (vluchtigheid) kan voorkomen. De verdeling leidt dan tot het toepassen van drie meetsystemen: