Organisch

Organische stoffen hebben geen natuurlijke oorsprong. De stoffen worden aangemaakt door de chemische industrie en komen in het rivierwater door waterlozingen of ongevallen.

De organische stoffen worden opgedeeld in drie groepen: twee groepen op grond van hun polariteit en een in de mate waarin het in een dampvorm (vluchtigheid) kan voorkomen. De verdeling leidt dan tot het toepassen van drie meetsystemen: