Monitoring van de zuurgraad in rivierwater

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

De zuurgraad (pH) geeft informatie over onder andere eutrofiëringssituatie (overmaat aan meststoffen) en instroom van zure, ook wel alkalische afvalstromen. Het is dus gewenst deze zuurgraad continu te meten.

Het meten van de zuurgraad gebeurt door op het meetstation rivierwater continu door een meetinstrument te pompen. Verder wordt een elektrode met een pH-gevoelig deel, bestaande uit een speciale glaswand gebruikt.

Meetmethode

Tussen de speciale glaswand van de meetelektrode (rood) en het langsstromende rivierwater vindt een uitwisseling plaats van waterstofionen (H+) uit het rivierwater en metaal ionen uit het speciale glas. Dit veroorzaakt een spanningsverschil tussen de meetelektrode en een referentie-elektrode. De referentie-elektrode heeft namelijk wel contact met het rivierwater, maar bevat geen pH-gevoelige glaswand. Het verschil in spanning tussen beide elektroden is een maat voor de zuurgraad of de activiteit van de waterstofionen in het rivierwater.