Monitoring van troebelheid in rivierwater

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

In rivierwater bevindt zich zwevend materiaal waaraan andere stoffen zich kunnen hechten, waaronder zware metalen. Zwevend materiaal kan dus een bron van verontreiniging zijn. Het is daarom van belang dit te meten. Dit gebeurt door op het waterkwaliteitsmeetstation rivierwater continu door een meetinstrument te pompen.

Troebelheid wordt veroorzaakt door verstrooiing van licht als gevolg van de aanwezigheid van zwevende deeltjes in het rivierwater. Een optisch systeem zet het zichtbare licht, afkomstig van een lamp, om in een parallelle lichtbundel. Wanneer er in het water deeltjes aanwezig zijn, gaan die licht verstrooien.

Meetmethode

Centraal is een fotocel (rood) voor meting van het doorgelaten licht. Daaromheen bevindt zich een ringvormige fotocel (blauw) die het verstrooide licht meet. We noemen dit de meetmethode van de voorwaartse verstrooiing. De meetunit berekent de verhouding tussen verstrooid licht en doorgelaten licht en geeft het resultaat door aan de centrale Aqualarm-computer.

Doordat de meetunit zowel het doorgelaten licht als het verstrooide licht meet, wordt de invloed van de eventuele kleur van het water geëlimineerd. IJking van het meetinstrument gebeurt met behulp van een oplossing met formazine. Hierdoor wordt het meetresultaat weergegeven in FTU (formazine turbidity unit).

Procedure

Vooral bij inname van rivierwater ten behoeve van bereiding van drinkwater is het van belang tijdig te weten of het water extreem veel zwevende deeltjes bevat. Als dat het geval is wordt door het tijdelijk sluiten van de waterinname voorkomen dat de waterbekkens onnodig vervuild raken.