Monitoring van de temperatuur van rivierwater

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

De temperatuur van het rivierwater wordt gemeten met behulp van een metalen draad (platina).

De weerstand van deze metalen plaat neemt toe als de temperatuur van de draad toeneemt. Een platina draad wordt, in de vorm van een elektrode, in de rivier gehangen. Door middel van het sturen van een kleine elektrische stroom door de draad wordt, met behulp van een galvanometer, de weerstand van de draad gemeten. De weerstand van de draad wijzigt met de temperatuur van het rivierwater. De weerstand is een maat voor de temperatuur van het rivierwater.

Invloeden op de temperatuur

De temperatuur van het water wordt beïnvloed door twee factoren: het jaargetijde met zijn weersomstandigheden, en opwarming door warmtelozingen (bijvoorbeeld koelwaterlozingen van elektriciteitscentrales).

Gevolgen te hoge temperatuur

Te grote opwarming heeft een nadelige invloed op onderdelen van het ecosysteem. Onder andere voor sommige vissen en ook voor het ontstaan van botulisme. Bij temperaturen van 0 graden Celcius en lager ontstaat grondijs, dat een bedreiging is voor de scheepvaart en sluiscomplexen.

Daarnaast heeft temperatuur invloed op de zuurstofhuishouding, afbraak van organisch materiaal, omzetting van ammoniak naar nitraat, toename in algengroei en met de daarmee samenhangende zuurstofproductie en vorming en omzetting van zouten.

Monitoring

De trend en de actuele waarde van de temperatuur van watersystemen is dus belangrijk voor het beheer van het watersysteem. Rijkswaterstaat meet daarom continu de temperaturen van Rijn, Maas en IJssel op de Locaties Lobith, Eijsden, Keizersveer, Kampen.