Monitoring van het Geleidingsvermogen in rivierwater

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

Rivierwater bevat zouten. Zouten komen van nature voor in rivierwater. Maar ze zijn deels ook afkomstig van lozingen in rivierwater.

Om de aanwezigheid van zouten in rivierwater te meten, wordt het geleidingsvermogen in rivierwater gemeten. Door de aanwezigheid van zouten geleidt het water een elektrische stroom tussen twee metalen plaatjes. De stroom wordt gemeten door middel van een galvanometer en is een maat voor het zoutgehalte . De waarde wordt uitgedrukt in milli-Siemens per meter.

Trendonderzoek

Het elektrische geleidingsvermogen van rivierwater geeft een bruikbare indicatie over het totale zoutgehalte. Voor trendonderzoek verricht Rijkswaterstaat onder andere continue metingen in de Rijn te Lobith en in de Maas te Eijsden. Plotselinge verhoging van het geleidingsvermogen kan duiden op een lozing van zouten.

Te hoge gehalten van zouten

Voor hardheid en smaak kunnen te hoge gehalten problemen veroorzaken bij de bereiding van drinkwater. Bij toepassing van rivierwater in de agrarische sector kan het groeischade veroorzaken. In sommige gevallen treedt ecologische schade op.