Chemisch/fysisch

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

De natuurlijke eigenschappen van het rivierwater worden onder andere beïnvloed door het stroomgebied, de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid. Urbanisatie, landbouw en industrie beïnvloeden echter ook de chemisch-fysische, de fysische en de chemische eigenschappen.

Aqualarm is een alarmeringssysteem van Rijkswaterstaat waarmee op basis van ingewonnen meetwaarden de waterkwaliteit van de rivier wordt bewaakt. Aqualarm bevat inwinninggegevens, meetgegevens en alarmmeldingen.Chemisch-fysische stoffen zijn stoffen die informatie geven over doorzicht, thermische omstandigheden, zuurstofhuishouding, zoutgehalte, verzuringstoestand en voedselrijkdom (nutriënten).

Voor het bepalen van de waterkwaliteit zijn verschillende meetmethoden in gebruik. De chemisch-fysische, fysische en chemische eigenschappen worden gemeten met een specifiek voor die eigenschap ontworpen meetinstrument.

Een overzicht van deze meetmethoden vindt u op de onderliggende pagina's.

De volgende parameters worden op deze wijze gemeten: ammonium, chloride, fluoride, fosfaat, geleidenheid, nitraat, radioactiviteit, temperatuur, troebelheid, zuurtegraad en zuurstof.