Biologisch bewakingssysteem met behulp van groenalgen

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

Dit systeem wordt op het meetstation Eijsden ingezet.
Het principe van de monitor is gebaseerd op de remming van het fotosynthesesysteem van gekweekte algen.

Het systeem reageert op herbiciden die direct de fotosynthese beïnvloeden. Om de activiteit van het fotosysteem van de algen te kunnen meten, worden de algen in glazen meet- en kweekkamers van de monitor geplaatst. Door de meetkamer stroomt continu een kleine hoeveelheid rivierwater. Als de toxiciteit van het rivierwater toeneemt verslechterd de fotosynthese van de algen en verandert hun fluorescentie.

Alarmmelding

Het percentage remming in de fluorescentie van algen is een maat voor de toxiciteit van het water. Dit percentage wordt vastgesteld door de activiteit van algen in de kweekkamer met schoon water, te vergelijken met de activiteit van algen in de meetkamer met rivierwater. Bij meer dan 4% remming gedurende twee uur volgt een alarmmelding via Aqualarm.

Opstelling algenmonitor
Opstelling algenmonitor