Biologisch bewakingssysteem met behulp van groenalgen

De algentoximeter is een biologisch bewakingssysteem dat effecten meet op algen bij verhoogde concentraties aan herbiciden in het oppervlaktewater.

Veel van de energie van de zon die algen opnemen, wordt gebruikt voor fotosynthese, waarbij zuurstof geproduceerd wordt. Een klein deel (2 procent) wordt uitgestraald in de vorm van fluorescentie (licht). Bij verstoring van het fotosyntheseproces (bijvoorbeeld door herbiciden), wordt de overtollige energie ook gedeeltelijk als fluorescentie afgevoerd. Dus hoe slechter de fotosynthese verloopt, hoe meer fluorescentie optreedt.

Alarmmelding

De veranderingen in fluorescentie van algen door een toxische stof in het water worden met de algentoximeter gedetecteerd. Die verandering is een maat voor de remming van de fotosynthese. Bij 4 procent remming, gemeten met fluorescentie gedurende twee uur wordt een alarm afgegeven.