Biologisch bewakingssysteem met behulp van op locatie voorkomende algen

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

Dit systeem wordt op het meetstation Eijsden ingezet.
Het principe van de monitor is gebaseerd op de meting van de algensamenstelling en de activiteit van de algen in het natuurlijke ecosysteem. De meetresultaten geven een maat voor de ecologische toestand van het watersysteem.

Om de ecologische toestand van het water te bepalen, wordt rivierwater met de daar in voorkomende algen direct door de flowcytometer gepompt. Met behulp van fluorescentiemetingen wordt de activiteit van de algen vastgesteld. Met cameratechnieken wordt de soortsamenstelling bepaald en met sensoren worden fysische parameters als voedingsstoffen, watertemperatuur en lichtintensiteit gemeten.

Alarmmelding

Als de gemeten algenactiviteit in het rivierwater meer dan 5% afwijkt van de historische waarde (meerjarig gemodelleerde gemiddelde in relatie tot de fysische parameters) dan volgt een alarm via Aqualarm.

Opstelling Flowcytometer
Opstelling Flowcytometer