Biologisch

De toegepaste biologische bewakingssystemen zoals watervlosystemen en algen worden ingezet om verslechtering van het ecologisch systeem vroegtijdig te onderkennen.

De toegepaste biologische bewakingssystemen gaan ervan uit dat het gedrag van het organisme verslechtert indien de ecologische toestand verslechtert. Deze verslechtering wordt met verschillende methoden gemeten.