Biologisch

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

De waterkwaliteitsbewaking door biomonitoren maakt gebruik van de watervlooiensoort Daphnia (magna) en van algen.

Aqualarm is een alarmeringssysteem van Rijkswaterstaat waarmee op basis van ingewonnen meetwaarden de waterkwaliteit van de rivier wordt bewaakt. Aqualarm bevat inwinninggegevens, meetgegevens en alarmmeldingen.De biomonitoren zijn de eerste signaleringssystemen op chemische verontreinigingen, we noemen ze daarom “early warning systemen” die de mate van giftigheid van het oppervlaktewater voor de Daphnia en algen geven. Bij een alarmering via Aqualarm door een biomonitor weten we dus niet om welke chemische stof het gaat, we hebben wel een idee van de stofgroep waarop de organismen in de biomonitor reageren.