Biologisch

De toegepaste biologische bewakingssystemen zoals watervlosystemen en algen worden ingezet om verslechtering van het ecologisch systeem vroegtijdig te onderkennen.

Aqualarm is een alarmeringssysteem van Rijkswaterstaat waarmee op basis van ingewonnen meetwaarden de waterkwaliteit van de rivier wordt bewaakt. Aqualarm bevat inwinninggegevens, meetgegevens en alarmmeldingen.

De toegepaste biologische bewakingssystemen gaan ervan uit dat het gedrag van het organisme verslechtert indien de ecologische toestand verslechtert. Deze verslechtering wordt met verschillende methoden gemeten.