Nederlandse Rivierkreeften

Met dit boekje is het voor het eerst mogelijk om alle thans in Nederland voorkomende volwassen rivierkreeften op naam te brengen.

rivierkreeftenDaarnaast zijn soorten die veel in de handel circuleren en enkele soorten uit omringende landen opgenomen.Daarmee is deze publicatie ook voor West-Europa compleet, zowel wat betreft de inheemse als de exotische soorten. Tevens zijn verspreidingskaarten van alle in Nederland waargenomen soorten opgenomen.

Uitgever: Sciense . Naturalis
Schrijver(s): B. Koese & M. Soes
ISSN: 1875-760X