Nieuwspagina Platform Rivierkennis

Het Platform Rivierkennis geeft bekendheid aan nieuwe en actuele rivierkennis en zorgt ervoor dat deze binnen Rijkswaterstaat kan worden geraadpleegd en gedeeld.

Om nieuwe rivierkennis bekend te maken, publiceert het Platform o.a. regelmatig een interne nieuwsbrief.

Hier een selectie artikelen uit de meest recente uitgave.

SALTISolutions: voorsorteren op verzilting

Verzilting van het zoete water is een wereldwijd probleem. Alle laaggelegen delta’s hebben hiermee te maken. Ook in de Nederlandse Rijnmaasdelta is de toename van zout in zoet water zichtbaar. Onduidelijk is hoe dit probleem zich in de toekomst verder ontwikkelt én wat we er aan kunnen doen. Het onderzoeksprogramma SALTISolutions gaat hier in de komende zes jaar antwoorden op geven. Adviseur Waterbeheer Neeltje Kielen: ‘Toenemende verzilting is een grote uitdaging die ons allemaal raakt.’ Lees hier het hele artikel.

Rivieren klimaatbestendig maken: nu kan het nog

Het klimaat verandert de waterafvoer van onze rivieren. Dat heeft ook invloed op het hoofdvaarwegennet van Nederland. Daarom brengen scheepvaart adviseurs Milou Wolters en Nathaly Dasburg de effecten van deze veranderingen in kaart én helpen ze uiteindelijk de rivieren bevaarbaar te houden. Dit doen ze binnen het project Klimaatbestendige Netwerken. ‘Onze rivieren klimaatbestendig maken is van levensbelang.’ Lees hier het hele artikel.