Ontwikkelcyclus rivierkennis

Als je in je werk een kennisleemte tegenkomt, dan kun je bij het Platform Rivierkennis terecht. Het Platform heeft zicht op de binnen RWS beschikbare kennis. Ook weet het welke lopende projecten zich lenen om kennisvragen in onder te brengen. En het ontwikkelt zelf kennis voor beheer, beleid en uitvoering. Wat kun jij doen als je rivierkennis nodig hebt die er niet is? Wanneer kun je een vraag indienen? En, word je op de hoogte gehouden van wat er met je vraag gebeurt?

Heb je vragen over het Platform Rivierkennis? Hieronder vind je antwoord op veel gestelde vragen over de cyclus van het Platform Rivierkennis om rivierkennis te ontwikkelen. Maar ook wat je moet doen als jouw vraag er niet tussen staat. De illustratie (aanklikbaar) geeft deze cyclus weer.

OCR

Wat te doen als ik rivierkennis nodig heb die er niet is?

Neem contact op met de vraagcoördinator van jouw organisatieonderdeel:

Klik op de naam van de vraagcoördinator van jouw onderdeel om een geadresseerde e-mail te openen. Of neem contact op met het Platform Rivierkennis

Wanneer kan ik een vraag indienen?

Altijd. In het schema staan de respectievelijke processtappen van de kennisontwikkeling. Kennisvragen kun je altijd indienen bij jouw vraagcoördinator, los van waar de ontwikkelcyclus zich bevindt. Of jouw vragen ook in de lopende cyclus worden geprogrammeerd om kennis voor de beantwoording te ontwikkelen, hangt af van diverse omstandigheden.

Word ik op de hoogte gehouden van wat er met mijn vraag gebeurt?

Ja. Begin juli krijg je een terugkoppeling of jouw vraag al dan niet is geprioriteerd. Begin december ontvang je een terugkoppeling of jouw vraag al dan niet is geprogrammeerd.

Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg op mijn kennisvraag?

Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Als vuistregel geldt dat het antwoord of de benodigde kennis beschikbaar komt aan het einde van het jaar (oktober-november-december).

Wat gebeurt er met de ontwikkelde kennis?

In eerste instantie moet die kennis antwoord geven op een gestelde vraag. Daarnaast moet deze kennis binnen RWS te raadplegen zijn. Het idee is om systeemkennis te verwerken in de reeks ‘Het Verhaal van ...’. Het toegankelijker maken van rivierkennis is een speerpunt voor 2020.

Ik heb een andere vraag over het Platform Rivierkennis.. Wat nu?

Stuur een e-mail naar Platform Rivierkennis