Scheepvaart

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in augustus 2023 uitgezet.

Nederland is een knooppunt van internationaal vervoer over water. Naast het transport van goederen heeft het vaarwegennet ook een belangrijke rol voor de recreatie.

Beheer van de vaarweg

Goederentransport en recreatief reizen houden geen rekening met beheergrenzen. De taak van alle vaarwegbeheerders is om te streven naar eenduidig, transparant en doelmatig beheer van de vaarweg door:

  • het garanderen van betrouwbare reistijden
  • een goede bereikbaarheid
  • continuering van de hoge graad van veiligheid bij vervoer over water

Door de toenemende verkeersintensiteit en toename van de omvang van de schepen een complexe opdracht.

De vaarwegen in Nederland zijn als volgt ingedeeld:

  • hoofdtransportassen, inclusief de toegangsgeulen tot de zeehavens: in beheer bij Rijkswaterstaat
  • hoofdvaarwegen: in beheer bij Rijkswaterstaat en provincies
  • overige vaarwegen: in beheer bij Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten

Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen om samen met andere vaarwegbeheerders (provincies, waterschappen, havenbedrijven) alle vaarweginformatie onder te brengen in één systeem. Dat systeem heet Fairway Information Services (FIS). De informatie uit FIS wordt toegankelijk gemaakt via de website www.vaarweginformatie.nl/.

Beroepsvaart en pleziervaart

Er worden meer en grotere vrachten vervoerd over het water en deze vrachten worden in steeds grotere schepen vervoerd. Beroepsvaart en pleziervaart komen elkaar vaak tegen en zitten daarbij soms letterlijk en figuurlijk in elkaars vaarwater.
Om veilig samen te kunnen varen moeten beide partijen zich houden aan de verkeersregels op het water. Als recreatieve schipper heeft u dan ook in veel gevallen een vaarbewijs nodig voordat u een schip mag besturen.

Nieuwe ontwikkelingen

Rijkswaterstaat werkt aan corridormanagement, het optimaliseren van de service per route. Ook vinden er ontwikkelingen plaats op het gebied van (semi-)autonoom varen (www.smashnederland.nl).