Aanleveren en verwerken meetgegevens 2019 in het zwemwaterportaal

Het zwemwaterportaal is er op gericht zwemmers van aangewezen zwemlocaties van actuele informatie te voorzien via www.zwemwater.nl. De provincies zijn verantwoordelijk voor de voorlichting van het publiek over hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij het zwemmen. Het zwemwaterportaal wordt ondersteund door het zwemwaterregister, een database met informatie over deze zwemlocaties. Bij12 is de beheerder van het zwemwaterregister.