Controle zwemwaterlocaties conform de Europese zwemwaterrichtlijn

Dit document bevat het nieuwe protocol en beschrijft hoe het Nederlandse natuurlijke zwemwater gecontroleerd dient te worden om aan de eisen van de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn te voldoen. Ook staat in het protocol beschreven hoe de keuzemogelijkheden, die de nieuwe zwemwaterrichtlijn openlaat, in Nederland worden ingevuld. Het protocol is zo opgebouwd dat in het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) de werkwijze voor de controle van natuurlijk zwemwater wordt beschreven.