Lijst driftarme spuitdoppen.

Driftarme spuitdoppen:

-Versmalling teeltvrije zone tot 100 cm met spuitdoppen,
-Versmalling teeltvrije zone met emissiereducerende technieken'
-Driftarme spuitdoppen ingedeeld in driftreductieklasse 75%,
-typen driftarme doppen als bedoeld in artikel 15, negende lid, van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij worden aangewezen: