Drukregistratievoorziening

Een drukregistratievoorziening is nodig om aan te tonen dat de juiste spuitdruk wordt gehanteerd en dat de drift voldoende wordt gereduceerd. De verplichting voor de drukregistratievoorziening is opgenomen in het Activiteitenbesluit. Bij de wijziging van het Activiteitenbesluit in 2016 is discussie ontstaan of een drukregistratievoorziening voor alle spuitapparatuur noodzakelijk of in bepaalde gevallen zelfs niet onredelijk is. Om deze vraag te beantwoorden is het doelgroepenoverleg de gelegenheid geboden om mogelijke alternatieven voor de drukregistratievoorziening voor 1 januari 2019 uit te werken.

In 2017/2018 heeft intensief overleg plaatsgevonden waarin toepassing van en alternatieven voor de drukregistratievoorziening zijn besproken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de volgende invulling, waarbij agrarische ondernemers en loonwerkers verschillende keuzemogelijkheden hebben:

 • Spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk tot 2 bar worden niet meer in de lijst met ‘driftreducerende doppen’ (DRD-lijst) vermeld en kunnen niet meer gebruikt worden.
 • Bij gebruik van spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor ‘luchtvloeistof-mengdoppen’ (zie DRD-lijst (pdf, 1.2 MB) ), is een drukregistratievoorziening vereist.
 • Bij gebruik van spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk vanaf 3 bar (zie DRD-lijst (pdf, 1.2 MB) ), en bij gebruik van spuitapparatuur met een aanvullende driftreducerende voorziening  is geen drukregistratievoorziening vereist.
 • Als alternatief voor de drukregistratievoorziening kan bij gebruik van spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor luchtvloeistof-mengdoppen, een verdubbeling van de in het Activiteitenbesluit vereiste teeltvrije zone worden toegepast.

Bovenstaande keuzemogelijkheden zijn van toepassing voor neerwaartse spuittechnieken. Voor op- en zijwaartse spuiten van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten met een axiaal- of dwarsstroomspuit is een drukregistratievoorziening verplicht wanneer spuitdoppen worden gebruikt die driftarm zijn bij een spuitdruk lager dan 5 bar.

In de ministeriële regeling bij het Activiteitenbesluit zijn de technische eisen en specificaties  opgenomen waaraan een drukregistratievoorziening moet voldoen.

Aanvullende driftreducerende voorziening

Voor neerwaarste spuittechnieken met aanvullende driftreducerende voorzieningen geldt dat geen drukregistratievoorziening vereist is. Het gaat hierbij om spuittechnieken waarbij fysieke aanvullende voorzieningen/maatregelen zijn getroffen die de drift reduceren:

 • Veldspuit met sleepdoek;
 • Veldspuit met Wingsprayer (variant van sleepdoek);
 • Veldspuit met Wave (variant van sleepdoek);
 • Veldspuit met luchtondersteuning (niet zijnde lucht-vloeistof mengdoppen);
 • Veldspuit met MagGrow magnetisch systeem;
 • Veldspuit met verlaagde spuitboomhoogte tot maximaal 30 cm én een dopafstand van 25 cm;
 • Overkapte beddenspuit;
 • Rijenspuit;
 • Handgedragen/handgetrokken spuitboom met een spuitboomhoogte tot maximaal 40 cm;
 • Andere nader te benoemen spuittechnieken.

Bovengenoemde spuittechnieken staan in de DRT-lijst (pdf, 773 kB) . In de DRT-lijst staat ook vermeld met welke instellingen de spuittechnieken moeten worden toegepast om aan de vereiste driftreductie te voldoen.

Invoeringstermijn

In het Activiteitenbesluit staat dat het hebben van een drukregistratievoorziening per 1 januari 2019 verplicht is. Ondernemers hebben logischerwijs tijd nodig om afhankelijk van hun specifieke omstandigheden een keuze te maken en deze uit te voeren. 2019 is daarom een overgangsjaar. Binnen het doelgroepenoverleg wordt een handhavingsprotocol ontwikkeld. Dit voorziet ook in situaties waarin een ondernemer een verplichting tot de aanschaf van een nieuwe landbouwspuit, aanvullende techniek of drukregistratievoorziening aan gaat, maar levering niet in 2019 kan plaatsvinden. Hierbij is afgesproken dat bedrijven die aantoonbaar investeren dit in 2020 kunnen uitvoeren.

Specificaties drukregistratievoorziening

In de Activiteitenregeling milieubeheer zijn eisen opgenomen waaraan een drukregistratievoorziening voor veldspuitapparatuur (neerwaarts spuiten) en een axiaal- of dwarsstroomspuit (op- en zijwaarts spuiten) moet voldoen. In overleg met de brancheorganisatie van landbouwmechanisatiebedrijven zijn deze eisen nader gespecificeerd. Het resultaat daarvan staat beschreven in het document ‘Specificaties drukregistratievoorziening voor spuitmachines’ (pdf, 21 kB)  (versie 4 december 2018).