Meetplan nucleaire ongevallen

In 2004 zijn de meetpunten van de afzonderlijke waterbeheerders samengevoegd tot een landsdekkendcalamiteitenmeetnet radioactiviteit. Deze zijn vastgelegd in een rapport van de Commissie Integraal Waterbeheer door werkgroep 5 in meetplannen voor nucleaire ongevallen en routine metingen. Dit rapport gaat ook in op de verschillende calamiteiten en de daarbij te volgen procedures waaronder monsterneming, transport en analyse.

Revitalisatie

In 2011 is besloten tot revitalisatie van dit meetplan uit 2004. Uit kwaliteitsoogpunt, organisatieveranderingen, nieuwe inzichten, en de eerdere gedane afspraken om het meetnet te verifiëren. Ook de toetsing op juistheid, volledigheid en continuïteit in de samenwerking tussen RWS en Waterschappen is aanleiding om het plan te revitaliseren.

Meetplan

In het nieuwe meetplan hebben Rijkswaterstaat en de 26 waterschappen afgeproken om het calamiteiten meetplan één keer per drie jaar te oefenen.