Emissiebeheer

Bij de menukeuze 'Emissiebeheer' treft u relevante informatie aan met betrekking tot emissies naar water. Dit betreft informatie voor vergunningverleners, handhavers en heffingmedewerkers. Daarnaast is informatie beschikbaar over begrippen als 'Communaal', 'Industrieel' en 'Landbouw'. Er is een hoofdstuk opgenomen over registratie van gegevens en de in het Emissiebeheer gebruikelijke ICT (Informatie en communicatie technologie)-hulpmiddelen en de aanpak voor risico's van onvoorziene lozingen wordt toegelicht.


Archief