Gebiedsschematisaties per regio

Hier vindt u een overzicht van de gebiedsschematisaties van Rijkswaterstaat die ook buiten Rijkswaterstaat gebruikt worden. De schematisaties zijn per regio geordend.

Een gebiedsschematisatie geeft voor een specifiek gebied informatie over de geometrie van het gebied, het gebruikte rooster, de randvoorwaarden, ruwheden, de aanwezigheid van lateralen en stuwen en andere model- en gebiedskenmerken.

Deltares beheert voor Rijkswaterstaat de gebiedsschematisaties van een groot deel van de Rijkswaterstaat-modellen. Deltares heeft hiervoor een Servicedesk ingericht onder de Helpdesk Water. De schematisaties zijn op te vragen via het meldingsformulier van de Servicedesk gebiedsschematisaties.