Nieuw Rivierkundig Beoordelings Kader en nieuw Kader Toepassing Netwerkmodellen Water en Scheepvaart

Het Rivierkundig Beoordelings Kader is vernieuwd. Er zijn vele aanpassingen doorgevoerd. Bij dit nieuwe RBK, versie 5,  zijn voor de Maas en Rijn ook nieuwe BenO modellen beschikbaar gekomen. Deze zijn actueler en mede gebaseerd op de randvoorwaarden van WBI2017. De nieuwe BenO modellen worden ook voorgeschreven in het Kader Toepassing Netwerkmodellen Water en Scheepvaart. Daardoor is ook dit kader aangepast, versie 2019.2.