Modelschematisaties

Vanwege onduidelijkheid in het gebruik van terminologie hanteert Rijkswaterstaat vanaf zomer 2018 de term "modelschematisaties" in plaats van de voorheen gebruikte term "gebiedsschematisaties"

Vanwege onduidelijkheid in het gebruik van terminologie hanteert Rijkswaterstaat vanaf zomer 2018 de term "modelschematisaties" in plaats van de voorheen gebruikte term "gebiedsschematisaties"

De modelschematisaties van de verschillende modellen zijn geactualiseerd.

  • De webpagina van de modelschematisaties is vernieuwd. De indeling van de regio's is nu conform het Beheersplan Rijkswateren (BPRW).
  • De schematisaties zijn per regio geordend naar waterbeweging, waterkwaliteit en morfologie.
  • Niet meer gebruikte schematisaties zijn verwijderd. Nieuwe en geactualiseerde schematisaties zijn toegevoegd.
  • Voor een beschrijving van alle schematisaties is een factsheet te downloaden.
  • Een overzicht van de bijbehorende rekensoftware en applicaties is aanwezig.
  • Schematisaties zijn aan te vragen via het beschikbare aanvraagformulier.

Voor de laatste ontwikkelingen in de programmatuur en schematisaties wordt u op de hoogte gehouden door een twee-jaarlijkse nieuwsbrief.

Ga naar de Overzichtspagina van de modelschematisaties