Gebiedsschematisaties geactualiseerd

De gebiedsschematisaties van de verschillende modellen zijn geactualiseerd. Er zijn nu ook nieuwsbrieven beschikbaar.

De gebiedsschematisaties van de verschillende modellen zijn geactualiseerd.

  • De webpagina van de gebiedsschematisaties is vernieuwd. De indeling van de regio's is nu conform het Beheersplan Rijkswateren (BPRW).
  • De schematisaties zijn per regio geordend naar waterbeweging, waterkwaliteit en morfologie.
  • Niet meer gebruikte schematisaties zijn verwijderd. Nieuwe en geactualiseerde schematisaties zijn toegevoegd.
  • Voor een beschrijving van alle schematisaties is een factsheet te downloaden.
  • Een overzicht van de bijbehorende rekensoftware en applicaties is aanwezig.
  • Schematisaties zijn aan te vragen via het beschikbare aanvraagformulier.

Voor de laatste ontwikkelingen in de programmatuur en schematisaties wordt u op de hoogte gehouden door een twee-jaarlijkse nieuwsbrief.

Ga naar de Overzichtspagina van de gebiedsschematisaties