Basisprognoses Nationaal Water Model beschikbaar

De door het Nationaal Water Model berekende basisprognoses zijn beschikbaar. U kunt ze downloaden vanaf deze site.

De basisprognoses van het Nationaal Water Model bevatten modeluitkomsten voor 2015, 2050 en 2085. Ze geven inzicht in de veranderingen die Nederland op gebied van waterveiligheid, zoetwaterverdeling en waterkwaliteit te wachten staan door klimaatverandering.

De basisprognoses worden periodiek berekend. Daarbij worden steeds de nieuwste inzichten en veranderingen verwerkt. Zoals een nieuw klimaatscenario, aangepast waterbeleid of een geactualiseerde schematisatie.

De vrijgegeven basisprognoses zoetwater en veiligheid 2016 zijn beschikbaar. De rekenresultaten zijn in zip-bestanden beschikbaar.

Ga naar de download pagina van de basisprognoses