Aanvraagformulier Modelschematisaties

U gaat een modelschematisatie van het beheergebied van Rijkswaterstaat aanvragen. Bij deze aanvraag wordt aan u een aantal vragen gesteld. Indien u de vragen zo compleet mogelijk beantwoordt bevordert u een vlotte en efficiënte behandeling van uw aanvraag. Rijkswaterstaat toetst of de aangevraagde modelschematisatie geschikt is voor de beoogde toepassing.

Rijkswaterstaat onderhoudt zijn modelschematisaties continu om zo goed mogelijk op aanvragen te zijn voorbereid. Niettemin kan het voorkomen dat een modelschematisatie niet direct geschikt is voor uw toepassing. In dat geval moet de modelschematisatie wellicht worden aangepast. Houdt u in dat geval rekening met langere levertijden. Het kan voorkomen dat Rijkswaterstaat contact met u opneemt voor nader overleg.