Gebiedsschematisaties

Hier vindt u een overzicht van de gebiedsschematisaties van Rijkswaterstaat die ook buiten Rijkswaterstaat gebruikt worden. De schematisaties zijn per regio geordend.

Een gebiedsschematisatie geeft voor een specifiek gebied informatie over de geometrie van het gebied, het gebruikte rooster, de randvoorwaarden, ruwheden, de aanwezigheid van lateralen en stuwen en andere model- en gebiedskenmerken.

Deltares beheert voor Rijkswaterstaat de gebiedsschematisaties van een groot deel van de Rijkswaterstaat-modellen. Hiervoor is een helpdesk ingericht. Voor algemene vragen, het melden van onregelmatigheden of het aanvragen van gebiedsschematisaties kunt u gebruik maken van het meldingsformulier van de Servicedesk gebiedsschematisaties.

Gebieden

  • Rivieren - de gebiedsschematisaties voor de rivieren Maas en Rijn
  • Kanalen - de gebiedsschematisaties voor de kanalen
  • Waddenzee - de gebiedsschematisaties voor de Waddenzee inclusief Eems-Dollard
  • Noordzee en kust - de gebiedsschematisaties voor de Noordzee en kuststrook
  • IJsselmeergebied - de gebiedsschematisaties voor het IJsselmeer, Markermeer, Veluwerandmeren, IJssel Delta (incl. Ketelmeer en Vossemeer) en Vecht Delta (incl. Zwarte Water en Zwarte Meer)
  • Zuidwestelijke Delta - de gebiedsschematisaties voor de RijnMaasmonding, de Boven- en Beneden-Zeeschelde, Zeeschelde, Westerschelde, Oosterschelde, Veerse Meer, Volkerak-Zoommeer en Grevelingen
  • Nederland - de gebiedsschematisaties van Nederland als geheel

Rekensoftware en applicaties

De bijbehorende rekensoftware/applicaties voor waterbeweging en golven zijn:

De bijbehorende rekensoftware/applicaties voor waterkwaliteit zijn:

De bijbehorende rekensoftware/applicaties voor Morfologie zijn: